BİLİMSEL PROGRAM

  28 Mayıs, 2022


  10:00 - 20:00

Oturum 1

Moderatör: Yaprak Üstün

10:30 - 10:50
Stimülasyon öncesi kohort senkronizasyonunun önemi - L. Cem Demirel

10:50 - 11:10
Overyan stimulasyonda progesteron yüksekliğinin etkileri - Yavuz Emre Şükür

11:10 - 11:30
Overyen stimulasyonda yeni bakış açıları: Duo dual stimulasyon - Gürkan Bozdağ

11:30 - 11:50
Endometriosis hastaları için IVF’de ideal KOH protokolü var mı? - Hale Göksever Çelik

11:50 - 12:10
Tartışma

  KAHVE ARASI

Oturum 2

Moderatör: L. Cem Demirel

12:30 - 12:50
Bireyselleştirilmiş luteal faz yönetimi - Cem Atabekoğlu

12:50 - 13:10
Yardımcı üreme tedavilerinde kritik analiz için mitokondriyal skorlama - M. Barış Ata

13:10 - 13:30
Azalmış over rezervinde yeni seçenekler: Beklentiler ve güncel durum - Sezcan Mümüşoğlu

13:30 - 13:50
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

Oturum 3

Moderatör: Batuhan Özmen

15:30 - 15:50
IVF başarısını arttırmak için yapılacak cerrahi girişimler - Eray Çalışkan

15:50 - 16:10
Düşük over rezervi tedavisinde overyen rejuvenasyon - Yiğit Çakıroğlu

16:10 - 16:30
IVF uygulamalarında add-ons tedavilerin yeri var mı? - Yavuz Tokgöz

16:30 - 16:50
Tartışma

Kapanış

Oturum 1

10:30 - 10:50
Erken Gebelik Ultrasonografisi (Embriyosonografi) - Yusuf Üstün

10:50 - 11:10
İlk trimester anöploidi taraması, ISUOG Kılavuzu - Özlem Pata

11:10 - 11:30
Yapısal anomalilerin ilk trimester ultrasonografisi ile olgular eşliğinde değerlendirilmesi - Emine Çetin

11:30 - 11:50
18-22. hafta ultrasonografisi ve sıklıkla tespit edilen anomaliler - Hakan Timur

11:50 - 12:10
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

Oturum 2

13:30 - 13:50
Fetal ekokardiyografi - Recep Has

13:50 - 14:10
Fetal santral sinir sistemi ultrasonografisi - Acar Koç

14:10 - 14:30
Fetal gastrointestinal sistem ultrasonografisi - Özlem Pata

14:30 - 14:50
Fetal genitoüriner sistem, ambigus genitalya - ultrason bulguları - Atıl Yüksel

14:50 - 15:10
Tartışma

  KAHVE ARASI

Oturum 3

15:40 - 16:00
Fetal iskelet sistemi ultrasonografisi - Rıza Madazlı

16:00 - 16:20
Ultrason ile plasentanın değerlendirilmesi - İbrahim Bildirici

16:20 - 16:40
Olguların video gösterimi - Sevgi Tercanlı

16:40 - 17:00
Tartışma

Kapanış

10:00 - 10:30
Kadın Genital Estetiğine Genel Bakış - Süleyman Eserdağ

10:50 - 11:10
Kozmetik Jinekoloji Açısından Anatomi ve Fizyoloji - Servet Şekeryapan Çalıkoğlu

11:10 - 11:30
Hasta Seçimi - Ceren Katar Yıldırım

11:30 - 11:50
Enerji Bazlı Tedaviler: Lazer, Radyofrekans ve HIFU - Burcu Akdağ Özkök

  KAHVE ARASI

REJENERATİF TEDAVİLER

11:50 - 12:10
Kozmetik ve Fonksiyonel Dolgu Uygulamaları - Süleyman Eserdağ

12:10 - 12:30
Genital Renk Açma Tedavileri - Burcu Akdağ Özkök

12:30 - 12:50
Genital PRP Tedavileri ve O Shot - Servet Şekeryapan Çalıkoğlu

12:50 - 13:10
Yağ Transferleri ve Kök Hücre Uygulamaları - Süleyman Eserdağ

  ÖĞLE YEMEĞİ

CERRAHİ TEDAVİLER

14:00 - 14:20
Cerrahi Kurulum, Enstrumentasyon ve Anestezi - Ceren Katar Yıldırım

14:20 - 14:50
Barbie Estetiği ile Labioplasti & Hudoplasti - Süleyman Eserdağ

14:50 - 15:10
Vajinoplasti & Perineoplasti - Süleyman Eserdağ

15:10 - 15:30
Labio Majoraplasti - Süleyman Eserdağ

15:30 - 15:50
Video Sunumları - Süleyman Eserdağ

  KAHVE ARASI

SEKSOLOJİ

16:10 - 16:30
Vajinismus ve Tedavi Yöntemleri, Dirençli Hastaya Yaklaşım - Şenay Eserdağ

16:30 - 16:50
Cinsel istek ve Uyarılma Bozukluklarındaki Yaklaşımlar - Şenay Eserdağ

16:50 - 17:20
Jinekolojide Fonksiyonel Tıp Uygulamaları - Burcu Akdağ Özkök

17:20 - 17:30
Tartışma

Kapanış

Açılış Seremonisi

image description Camran Nezhat

Açılış Konferansı

Cerrahi Nasıl Standard ve Demokratik Hale Getirilir?

  29 Mayıs, 2022


  09:00 - 18:20

image description İbrahim Alkatout

KEYNOTE KONUŞMA 1

Korkudan Zevke: Güvenli Jinekolojik Cerrahi için Anatomik Nirengi Noktaları

Oturum Başkanı

M. Cihat Ünlü

Üreme Tıbbında Cerrahi

Oturum Başkanları: Peter Mallmann, Esat Orhon

09:30 - 09:45
Tanısal laparoskopi olmadan endometriozis tanısı nasıl konur? - Camran Nezhat

09:45 - 10:00
Over, tuba ve meme kanserinin önlenmesi için risk azaltıcı salpenjektomi - Tanja Pejovic

10:00 - 10:15
Nadir uterin anomalilerin yönetimi - Gürkan Uncu

10:15 - 10:30
Yumurtalık rezervini maksimize eden endometrioma yönetimi ve etiyopatogenezi - Ceana Nezhat

10:30 - 10:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 1

Oturum Başkanı: Cihat Ünlü

(Salon 1)

Oral Kontrasepsiyonda Danışmanlığın Önemi - Berna Dilbaz

Endokrinolog gözüyle PCOS ve Hiperandrojenizm tedavisi - Adnan Gökçel

Kadın Doğum Hekiminin Medikal Tedavideki En önemli Silahı :Oral Kontraseptifler - Fatih Durmuşoğlu

Yüksek Riskli Gebelik ve Maternal Mortalite

Oturum Başkanları: Yaprak Üstün, İbrahim Bildirici

12:00 - 12:15
Fetal gelişim kısıtlılığı yönetimi - Rıza Madazlı

12:15 - 12:30
Serebral palsi öngörülebilir mi önlenebilir mi? - Özlem Pata

12:30 - 12:45image description
Adenomyozis ve postpartum kanama - Errico Zupi

12:45 - 13:00
Anne ölümlerini azaltmak - Savaş devam ediyor - Yusuf Üstün

13:00 - 13:20
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

Obstetrik Ultrason

Oturum Başkanları: Cem Batukan, Recep Has

14:30 - 14:45
Ultrasonografik tanıda yapay zeka - Emine Çetin


14:45 - 15:00
Doğumhanede ultrasonografi kullanımı - Acar Koç


15:00 - 15:15
Obstetrikte Doppler kullanımı - Recep Has


15:15 - 15:30
Olgularla video sunumu - Sevgi Tercanlı


15:30 - 15:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 2

Oturum Başkanı: M. Murak Naki

(Salon 1)

Servikal prekanseröz ve inflamasyon tedavisinde DeflaGyn Vajinal Jel etkinliği
Konuşmacı: Attila Major

Endoskopik Cerrahi

Oturum Başkanları: Çağatay Taşkıran, Kayhan Yakın

17:00 - 17:15
Endoskopik cerrahide hasta pozisyonlanması kuralları - Özgüç Takmaz


17:15 - 17:30
Intrauterin sineşiler (Ashermann sendromu): Yeni tedavi yaklaşımları - M. Cihat Ünlü


17:30 - 17:45
Laparoskopik komplikasyonlarla nasıl başa çıkılır? - Mete Güngör


17:45 - 18:00
İstmoselin histeroskopik tedavisi - Ahmet Zeki Işık


18:00 - 18:20
Tartışma

PKOS

Oturum Başkanları: Moşe Benhabib, Semra K. Eser

09:30 - 09:45
Yardımcı üreme tekniklerinde rejeneratif tıp ve kök hücre - Batuhan Özmen


09:45 - 10:00
Polikistik over tanısı: AMH veya Ultrason? - Sezai Şahmay


10:00 - 10:15
Adölesan PKOS: Yanlış tanı mı, erken tanı mı? - Yaprak Üstün


10:15 - 10:30
PKOS'da infertilite yönetimi - Gürkan Bozdağ


10:30 - 10:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 1

Oturum Başkanı: Cihat Ünlü

(Salon 1)

Oral Kontrasepsiyonda Danışmanlığın Önemi - Berna Dilbaz

Endokrinolog gözüyle PCOS ve Hiperandrojenizm tedavisi - Adnan Gökçel

Kadın Doğum Hekiminin Medikal Tedavideki En önemli Silahı :Oral Kontraseptifler - Fatih Durmuşoğlu

Fertilitenin Korunması

Oturum Başkanları: Levent Şentürk, Mete Çağlar

12:00 - 12:30
Primer Ovaryan Yetmezlik Riski Olan Çocuklarda Fertilitenin Korunması - Kutluk Oktay


12:30 - 12:45
Endometrioziste fertilitenin korunması - L. Cem Demirel


12:45 - 13:00
Sosyal oosit dondurma: Ne zaman ve kimlere yapalım? - Timur Gürgan


13:00 - 13:20
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

Endometriozis

Oturum Başkanları: Teksen Çamlıbel, Cengiz Alataş

14:30 - 14:45
Adenomyozis ve infertilite - Cem Somer Atabekoğlu


14:45 - 15:00
Adolesan Endometriozis: Erken teşhis için harekete geçirici mesaj - Ceana Nezhat


15:00 - 15:15
Endometriozis ile ilişkili infertilitenin cerrahi tedavisi: Hastaya özel bir yaklaşım - Ertan Sarıdoğan


15:15 - 15:30
Endometriozisden kaynaklanan kanser ve klinik etkileri - Farr Nezhat


15:30 - 15:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 2

Oturum Başkanı: M. Murak Naki

(Salon 1)

Efficacy of the treatment of cervical precancerosis and inflammation with the vaginal gel DeflaGyn
Konuşmacı: Attila Major

IVF

Oturum Başkanları: Özlem Moraloğlu Tekin, Mutlu Ercan

17:00 - 17:15
İnfertilite yönetiminde AMH ölçümü ve yorumlanması - Yavuz Emre Şükür


17:15 - 17:30
Yardımcı üreme teknolojisi için over stimülasyonu nasıl monitörize edilir - yeniden gözden geçirme - M. Barış Ata


17:30 - 17:45
IVF'de ovulasyon trigger; bireyselleştirme mümkün mü? - Erhan Şimşek


17:45 - 18:00
ART’de “Freeze All” stratejisi ne kadar doğru? - Rıfat H. Gürsoy


18:00 - 18:20
Tartışma

Menopoz, Jinekoloji

Oturum Başkanları: Erkut Attar, Emine Karabük

09:30 - 09:45
Hormon replasman tedavi güncel durumu - A. Fatih Durmuşoğlu


09:45 - 10:00
Endometriozis öyküsü olan kadınlarda menopoz yönetimi - Ertan Sarıdoğan


10:00 - 10:15
Pelvik ağrı sendromlarına multidisipliner yaklaşım - Erkut Attar


10:15 - 10:30
Primer amenorede yönetim - Berna Dilbaz


10:30 - 10:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 1

Oturum Başkanı: Cihat Ünlü

(Salon 1)

Oral Kontrasepsiyonda Danışmanlığın Önemi - Berna Dilbaz

Endokrinolog gözüyle PCOS ve Hiperandrojenizm tedavisi - Adnan Gökçel

Kadın Doğum Hekiminin Medikal Tedavideki En önemli Silahı :Oral Kontraseptifler - Fatih Durmuşoğlu

Sözel Bildiriler

  ÖĞLE YEMEĞİ

Sözel Bildiriler

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 2

Oturum Başkanı: M. Murak Naki

(Salon 1)

Efficacy of the treatment of cervical precancerosis and inflammation with the vaginal gel DeflaGyn
Konuşmacı: Attila Major

Sözel Bildiriler

  30 Mayıs, 2022


  09:00 - 18:20

image description Kutluk Oktay

KEYNOTE KONUŞMA 2

Over Dokusu Dondurma ve Nakli ile Reprodüktif Yaşlanmanın Önlenmesi: Altın Saatler mi?

Oturum Başkanı

Mete Güngör

İnvitro Fertilizasyon

Oturum Başkanları: Dieter Maas, Mustafa Bahçeci

09:30 - 09:45
Yardımcı üreme tekniklerinde yapay zeka - Mohamed Aboulghar


09:45 - 10:00
IVF uygulamasında limitlerimiz var mı? - Mustafa Bahçeci


10:00 - 10:15
Tüp bebekte ek tedaviler-kanıt nerede? - C. Bülent Urman


10:15 - 10:30
Kişiselleştirilmiş luteal faz desteği - Human Fatemi


10:30 - 10:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 3

(Salon 1)

Annelik Yolculuğunda Beslenme ve Besin Destekleri
Konuşmacı: Erkut Attar

Fetal Tarama

Oturum Başkanları: Emine Yüksel, Sevgi Tercanlı

12:00 - 12:15
Fetal 4 odacık görünümü - hangi kardiyak defektleri tespit edebiliriz? - Emine Çetin


12:15 - 12:30
Fetal nörosonografi - Sevgi Tercanlı


12:30 - 12:45
Fetal biyometrinin özel durumlarda yeniden ele alınması - Ralf L. Schild


12:45 - 13:00
Non invaziv prenatal test: Geçmiş, şimdi ve gelecek - Wolfgang Holzgreve


13:00 - 13:20
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

Fetal Cerrahi

Oturum Başkanları: Emine Çetin, Atıl Yüksel

15:15 - 15:30
TOTAL çalışması sonrasında konjenital diafragmatik herninin fetal tedavisi - Jan Deprest


14:30 - 14:45image description
Açık spina bifida olgularında modern tanı - İvonne Bedei


14:45 - 15:00
Fetal spina bifida tamiri: Hasta seçimi ve tekniklerdeki fark - Jan Deprest


15:00 - 15:15
Plasental enflamasyon ilintili obstetrik komplikasyon riski olan gebelerde “düşük molekül ağırlıklı heparin” - Sinan Beksaç


15:30 - 15:50
Tartışma

image description

UYDU SEMPOZYUMU 4

(Salon 1)

Uzun Etkili Kontrasepsiyonda Cilt Altı İmplantların Yeri
Konuşmacılar: Berna Dilbaz, Nafiye Yılmaz

  KAHVE ARASI

CANLI CERRAHİ

(Salon 1)

Obstetrik

Oturum Başkanları: İbrahim Polat, Gülay Kurtay

09:30 - 09:45
Tarama testleri - dikkate almamız gerekenler - Emine Çetin


09:45 - 10:00
Hipospadiasın prenatal tanısı ve postnatal değerlendirilmesi - Atıl Yüksel


10:00 - 10:15
Preeklampsi yönetiminde güncel durum - Aytaç Yüksel


10:15 - 10:30
11-14 hafta ultrasonografisi ve sık tespit edilen anomaliler - Hakan Timur


10:30 - 10:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 3

(Salon 1)

Annelik Yolculuğunda Beslenme ve Besin Destekleri
Konuşmacı: Erkut Attar

Adneksiyal Kitleler ve Over Kanseri

Oturum Başkanları: Müfit C. Yenen, M. Faruk Köse

12:00 - 12:15
Jinekolojik kanserler için kalıtsal kanser risk değerlendirmesi - Farr Nezhat


12:15 - 12:30
Over tümörlerinin tanısı ve yönetimi (IOTA) - Dirk Timmerman


12:30 - 12:45
Adneksiyal kitleler ve over kanserinde minimal invaziv cerrahinin rolünde bir güncelleme - Farr Nezhat


12:45 - 13:00
Over kanseri tedavisinde yeni yaklaşımlar - Gülten Öskay Özçelik


13:00 - 13:20
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

Pelvik Organ Prolapsusu

Oturum Başkanları: Kenan Dolapçıoğlu, Süleyman Salman

14:30 - 14:45
Laparoskopik pelvik taban cerrahisi, doğal doku onarımına odaklanan bütünsel bir yaklaşım - Günter Noé


14:45 - 15:00
Laparoskopik sakrokolpopeksi; Özerkan modifikasyonu - Kemal Özerkan


15:00 - 15:15
Kolpokleizisin püf noktaları nelerdir? - A. Akın Sivaslıoğlu


15:15 - 15:30
Perine ve Vajen rekonstrüksiyonunda zor vakalarda alternatif çözümler - Eray Çalışkan


15:30 - 15:50
Tartışma

image description

UYDU SEMPOZYUMU 4

(Salon 1)

Uzun Etkili Kontrasepsiyonda Cilt Altı İmplantların Yeri
Konuşmacılar: Berna Dilbaz, Nafiye Yılmaz

  KAHVE ARASI

CANLI CERRAHİ

(Salon 1)

Endoskopik Cerrahi

Oturum Başkanları: İlhan Şanverdi, Baki Erdem

09:30 - 09:45
Robotik pelvik cerrahide komplikasyonlar ve yönetimi (video eşliğinde) - İlkkan Dünder


09:45 - 10:00
Endoskopik myomektomi sonrası morsellasyon yapılmamalı mıdır? - Salih Taşkın


10:00 - 10:15
vNOTES jinekolojik cerrahide çığır mı açıyor? - M. Murat Naki


10:15 - 10:30
ART öncesi histeroskopi gerekli mi? - Erol Tavmergen


10:30 - 10:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 3

(Salon 1)

Annelik Yolculuğunda Beslenme ve Besin Destekleri
Konuşmacı: Erkut Attar

Jinekoloji

Oturum Başkanları: Sevim Dinçer Cengiz, Erol Tavmergen

12:00 - 12:15
10 aşamada vajinal histerektomi - Michael Stark


12:15 - 12:30
Genital estetik ve fonksiyonel prosedürlerin dünü bugünü ve yarını - Süleyman Eserdağ


12:30 - 12:45
VIEZION onkoloji projesi (PIF çalışmasının ön sonucu ile) - Michael Stark


12:45 - 13:00
Hormonal dengesizliklerin kadın sağlığı üzerindeki etkilerine bütünsel tıp yaklaşımı - Elçin Yıldıran


13:00 - 13:20
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

Almanya’da kadın hastalıkları ve doğum fellowship programları

Oturum Başkanı: M. Cihat Ünlü

14:30 - 15:00
Almanya’da kadın doğum hekimi olmak - Fatih Güçer

15:00 - 15:15
Almanyada Fellowship Programları:Kişisel Deneyimim - Selver Kübra Akkaya

image description

UYDU SEMPOZYUMU 4

(Salon 1)

Uzun Etkili Kontrasepsiyonda Cilt Altı İmplantların Yeri
Konuşmacılar: Berna Dilbaz, Nafiye Yılmaz

  KAHVE ARASI

CANLI CERRAHİ

(Salon 1)

  31 Mayıs, 2022


  09:00 - 20:30

image description Felipe Vilella

KEYNOTE KONUŞMA 3

Maternal-Embriyonik İletişim: Endometrial Hücre Dışı Veziküller ve İmplantasyon

Oturum Başkanı

L. Cem Demirel

Derin Endometriozis

Oturum Başkanları: İbrahim Alkatout, Özgüç Takmaz

09:30 - 09:45
Derin endometriozis (IDEA); lokalizasyonu belli olmayan gebelik ve ektopik gebelik - Dirk Timmerman


09:45 - 10:00
Derin infiltratif endometriozis:Bütünsel bir konseptin parçası olarak endoskopik yollar - İbrahim Alkatout


10:00 - 10:15
Üreter endometriozisinin tedavisi: Fizyoloji ve teknik - Günter Noé


10:15 - 10:30image description
Endometriozis mikrobiyotayı nasıl değiştirebilir? Güncel durum - Errico Zupi


10:30 - 10:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 5

(Salon 1)

Kadın Sağlığında ve Hasta Kan Yönetiminde Intravenöz Ferrik Karboksimaltoz

Moderatör: Cihat Ünlü
Konuşmacılar: Yaprak Üstün, Recep Has

Yüksek Riskli Gebelikler

Oturum Başkanları: Özlem Pata, Selahattin Kumru

12:00 - 12:15image description
PAS (Placenta accreta spectrum) tanısında ultrason - Wolfgang Henrich


12:15 - 12:30image description
Gebelikte akut batın - Wolfgang Henrich


12:30 - 12:45
Çoğul gebeliklerin takibinde iyi klinik uygulamalar - İbrahim Bildirici


12:45 - 13:00
Fetal intrauterin ölümden sonra yönetim seçenekleri - Ralf L. Schild


13:00 - 13:20
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

IVF Başarısı

Oturum Başkanları: L. Cem Demirel, Batuhan Özmen

14:30 - 14:45
Endometrial reseptivitenin değerlendirilmesinde yeni gelişmeler - Felipe Vilella


14:45 - 15:00
Kronik endometritin tanısı - Inmaculada Moreno


15:00 - 15:15
Artifisyel oosit aktivasyonunun güvenliği - Thomas Ebner


15:15 - 15:30
Endometrial mikrobiata ART başarısı ile ilişkilidir - Inmaculada Moreno


15:30 - 15:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

Üriner İnkontinans

Oturum Başkanları: Yusuf Üstün, Vedat Atay

16:30 - 16:45
Laparoskopik kolposüspansiyon yeniden canlanma mı yoksa rutin bir cerrahi mi? - Günter Noé


16:45 - 17:00
Stres inkontinans cerrahisinde uzun dönem takip sonuçları ve güncel durum - Fatih Güçer


17:00 - 17:15
Üriner inkontinans; medikal tedavi - İsmail Mete İtil


17:15 - 17:30
Nüks ve persiste stres inkontinansta yönetim - Ateş Karateke


17:30 - 17:50
Tartışma

IVF’te Zorluklar

Oturum Başkanları: Batuhan Özmen, Murat Sönmezer

09:30 - 09:45
PGT A: Güncelleme - Human Fatemi


09:45 - 10:00
Zayıf over rezervli hastalarda mitokondri ve germ hücre tedavisi - Murat Sönmezer


10:00 - 10:15
Oosit ve embryo sayısı ile embryo kalitesi arasında ilişki var mı? - Ercan Baştu


10:15 - 10:30
Donma-Çözme sikluslarında endometriumun hazırlanması ve luteal destek - Recai Pabuçcu


10:30 - 10:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 5

(Salon 1)

Kadın Sağlığında ve Hasta Kan Yönetiminde Intravenöz Ferrik Karboksimaltoz

Moderatör: Cihat Ünlü
Konuşmacılar: Yaprak Üstün, Recep Has

Jinekolojik Onkolojide Güncel Yaklaşımlar

Oturum Başkanları: Peter Mallmann, Müfit C. Yenen

12:00 - 12:15
Over kanseri ve PARP inhibitörlerinin vaadi - Tanja Pejovic


12:15 - 12:30
Endometrium kanseri kılavuzları 2022: Yeni ne var ve pratikte ne değişti? - Peter Mallmann


12:30 - 12:45
Serviks kanserinde minimal invaziv cerrahinin yeri var mı? - Kubilay Ertan


12:45 - 13:00
Uterin sarkomların cerrahi yönetimi - M. Mutlu Meydanlı


13:00 - 13:20
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

İn Vitro Fertilizasyon

Oturum Başkanları: Ruşen Aytaç, Esra Özbaşlı

14:30 - 14:45
Genetik sonucu normal gelmeyen embriyolar gebelik yapar mı? Klinik sonuçlarımız - Bülent Tıraş


14:45 - 15:00
Prematür ovarian yetmezlik ve infertilite - Ege Nazan Tavmergen


15:00 - 15:15
Over rezervi azalmış hastalarda PRP ve kök hücrenin yeri nedir? - A. Yiğit Çakıroğlu


15:15 - 15:30
Düşük over rezervinde yönetim - Davut Güven


15:30 - 15:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

Onkoloji

Oturum Başkanları: Demir Özbaşar, Ali Haberal

16:30 - 16:45
Jinekolojik kanserlerde organ koruyucu tedaviler - Ali Ayhan


16:45 - 17:00
HPV'siz Gelecek, Bir Gün Gelecek mi? - M. Faruk Köse


17:00 - 17:15
Türkiye'de kanser kontrolu ve servikal kanser tarama programı - Nejat Özgül


17:15 - 17:30
Servikal preinvaziv hastalık tedavi kriterleri ve tedavi şekilleri ablatif, destrüktif tedavi - U. Fırat Ortaç


17:30 - 17:50
Tartışma

Jinekoloji

Oturum Başkanları: U. Fırat Ortaç, Funda Aybar

09:30 - 09:45
Doğum ve jinekolojide kök hücreler - doğum öncesi dönemden kanser tedavisine - Wolfgang Holzgreve


09:45 - 10:00
İstmoselin fertilite üzerine etkisi - Hüseyin Görkemli


10:00 - 10:15
Adenomyozisin histeroskopik yönetimi - Gazi Yıldırım


10:15 - 10:30
Histeroskopi komplikasyonları - Rukset Attar


10:30 - 10:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 5

(Salon 1)

Kadın Sağlığında ve Hasta Kan Yönetiminde Intravenöz Ferrik Karboksimaltoz

Moderatör: Cihat Ünlü
Konuşmacılar: Yaprak Üstün, Recep Has

Sözel Bildiriler

  ÖĞLE YEMEĞİ

Sözel Bildiriler

  KAHVE ARASI

Sözel Bildiriler

  1 Haziran, 2022


  09:00 - 12:00

Akılcı ilaç Kullanımı

Akılcı ilaç Kullanımı - Cengiz Alataş

Sözel Bildiriler

Copyright © 2022 TAJEV. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale