BİLİMSEL PROGRAM

  28 Mayıs, 2022


  10:00 - 20:00

Oturum 1

Moderatör: Yaprak Üstün

10:30 - 10:50
Stimülasyon öncesi kohort senkronizasyonunun önemi - L. Cem Demirel

10:50 - 11:10
Overyan stimulasyonda progesteron yüksekliğinin etkileri - Yavuz Emre Şükür

11:10 - 11:30
Overyen stimulasyonda yeni bakış açıları: Duo dual stimulasyon - Gürkan Bozdağ

11:30 - 11:50
Endometriosis hastaları için IVF’de ideal KOH protokolü var mı? - Hale Göksever Çelik

11:50 - 12:10
Tartışma

  KAHVE ARASI

Oturum 2

Moderatör: L. Cem Demirel

12:30 - 12:50
Bireyselleştirilmiş luteal faz yönetimi - Cem Atabekoğlu

12:50 - 13:10
Yardımcı üreme tedavilerinde kritik analiz için mitokondriyal skorlama - M. Barış Ata

13:10 - 13:30
Azalmış over rezervinde yeni seçenekler: Beklentiler ve güncel durum - Sezcan Mümüşoğlu

13:30 - 13:50
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

Oturum 3

Moderatör: Batuhan Özmen

15:30 - 15:50
IVF başarısını arttırmak için yapılacak cerrahi girişimler - Eray Çalışkan

15:50 - 16:10
Düşük over rezervi tedavisinde overyen rejuvenasyon - Yiğit Çakıroğlu

16:10 - 16:30
IVF uygulamalarında add-ons tedavilerin yeri var mı? - Yavuz Tokgöz

16:30 - 16:50
Tartışma

Kapanış

Oturum 1

10:30 - 10:50
Erken Gebelik Ultrasonografisi (Embriyosonografi) - Yusuf Üstün

10:50 - 11:10
İlk trimester anöploidi taraması, ISUOG Kılavuzu - Özlem Pata

11:10 - 11:30
Yapısal anomalilerin ilk trimester ultrasonografisi ile olgular eşliğinde değerlendirilmesi - Emine Çetin

11:30 - 11:50
18-22. hafta ultrasonografisi ve sıklıkla tespit edilen anomaliler - Hakan Timur

11:50 - 12:10
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

Oturum 2

13:30 - 13:50
Fetal ekokardiyografi - Recep Has

13:50 - 14:10
Fetal santral sinir sistemi ultrasonografisi - Acar Koç

14:10 - 14:30
Fetal gastrointestinal sistem ultrasonografisi - Özlem Pata

14:30 - 14:50
Fetal genitoüriner sistem, ambigus genitalya - ultrason bulguları - Atıl Yüksel

14:50 - 15:10
Tartışma

  KAHVE ARASI

Oturum 3

15:40 - 16:00
Fetal iskelet sistemi ultrasonografisi - Rıza Madazlı

16:00 - 16:20
Ultrason ile plasentanın değerlendirilmesi - İbrahim Bildirici

16:20 - 16:40
Olguların video gösterimi - Sevgi Tercanlı

16:40 - 17:00
Tartışma

Kapanış

10:00 - 10:30
Kadın Genital Estetiğine Genel Bakış - Süleyman Eserdağ

10:50 - 11:10
Kozmetik Jinekoloji Açısından Anatomi ve Fizyoloji - Servet Şekeryapan Çalıkoğlu

11:10 - 11:30
Hasta Seçimi - Ceren Katar Yıldırım

11:30 - 11:50
Enerji Bazlı Tedaviler: Lazer, Radyofrekans ve HIFU - Burcu Akdağ Özkök

  KAHVE ARASI

REJENERATİF TEDAVİLER

11:50 - 12:10
Kozmetik ve Fonksiyonel Dolgu Uygulamaları - Süleyman Eserdağ

12:10 - 12:30
Genital Renk Açma Tedavileri - Burcu Akdağ Özkök

12:30 - 12:50
Genital PRP Tedavileri ve O Shot - Servet Şekeryapan Çalıkoğlu

12:50 - 13:10
Yağ Transferleri ve Kök Hücre Uygulamaları - Süleyman Eserdağ

  ÖĞLE YEMEĞİ

CERRAHİ TEDAVİLER

14:00 - 14:20
Cerrahi Kurulum, Enstrumentasyon ve Anestezi - Ceren Katar Yıldırım

14:20 - 14:50
Barbie Estetiği ile Labioplasti & Hudoplasti - Süleyman Eserdağ

14:50 - 15:10
Vajinoplasti & Perineoplasti - Süleyman Eserdağ

15:10 - 15:30
Labio Majoraplasti - Süleyman Eserdağ

15:30 - 15:50
Video Sunumları - Süleyman Eserdağ

  KAHVE ARASI

SEKSOLOJİ

16:10 - 16:30
Vajinismus ve Tedavi Yöntemleri, Dirençli Hastaya Yaklaşım - Şenay Eserdağ

16:30 - 16:50
Cinsel istek ve Uyarılma Bozukluklarındaki Yaklaşımlar - Şenay Eserdağ

16:50 - 17:20
Jinekolojide Fonksiyonel Tıp Uygulamaları - Burcu Akdağ Özkök

17:20 - 17:30
Tartışma

Kapanış

Açılış Seremonisi

image description Camran Nezhat

Açılış Konferansı

Cerrahi Nasıl Standard ve Demokratik Hale Getirilir?

  29 Mayıs, 2022


  09:00 - 18:20

image description İbrahim Alkatout

KEYNOTE KONUŞMA 1

Korkudan Zevke: Güvenli Jinekolojik Cerrahi için Anatomik Nirengi Noktaları

Oturum Başkanı

M. Cihat Ünlü

Üreme Tıbbında Cerrahi

Oturum Başkanları: Peter Mallmann, Esat Orhon

09:30 - 09:45
Tanısal laparoskopi olmadan endometriozis tanısı nasıl konur? - Camran Nezhat

09:45 - 10:00
Over, tuba ve meme kanserinin önlenmesi için risk azaltıcı salpenjektomi - Tanja Pejovic

10:00 - 10:15
Nadir uterin anomalilerin yönetimi - Gürkan Uncu

10:15 - 10:30
Yumurtalık rezervini maksimize eden endometrioma yönetimi ve etiyopatogenezi - Ceana Nezhat

10:30 - 10:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 1

Oturum Başkanı: Cihat Ünlü

(Salon 1)

Oral Kontrasepsiyonda Danışmanlığın Önemi - Berna Dilbaz

Endokrinolog gözüyle PCOS ve Hiperandrojenizm tedavisi - Adnan Gökçel

Kadın Doğum Hekiminin Medikal Tedavideki En önemli Silahı :Oral Kontraseptifler - Fatih Durmuşoğlu

Yüksek Riskli Gebelik ve Maternal Mortalite

Oturum Başkanları: Yaprak Üstün, İbrahim Bildirici

12:00 - 12:15
Fetal gelişim kısıtlılığı yönetimi - Rıza Madazlı

12:15 - 12:30
Serebral palsi öngörülebilir mi önlenebilir mi? - Özlem Pata

12:30 - 12:45image description
Adenomyozis ve postpartum kanama - Errico Zupi

12:45 - 13:00
Anne ölümlerini azaltmak - Savaş devam ediyor - Yusuf Üstün

13:00 - 13:20
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

Obstetrik Ultrason

Oturum Başkanları: Cem Batukan, Recep Has

14:30 - 14:45
Ultrasonografik tanıda yapay zeka - Emine Çetin


14:45 - 15:00
Doğumhanede ultrasonografi kullanımı - Acar Koç


15:00 - 15:15
Obstetrikte Doppler kullanımı - Recep Has


15:15 - 15:30
Olgularla video sunumu - Sevgi Tercanlı


15:30 - 15:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 2

Oturum Başkanı: M. Murak Naki

(Salon 1)

Servikal Prekanseröz ve İnflamasyon Tedavisinde DeflaGyn Vajinal Jel Etkinliği
Konuşmacı: Attila Major

Endoskopik Cerrahi

Oturum Başkanları: Çağatay Taşkıran, Kayhan Yakın

17:00 - 17:15
Endoskopik cerrahide hasta pozisyonlanması kuralları - Özgüç Takmaz


17:15 - 17:30
Intrauterin sineşiler (Ashermann sendromu): Yeni tedavi yaklaşımları - M. Cihat Ünlü


17:30 - 17:45
Laparoskopik komplikasyonlarla nasıl başa çıkılır? - Mete Güngör


17:45 - 18:00
İstmoselin histeroskopik tedavisi - Ahmet Zeki Işık


18:00 - 18:20
Tartışma

PKOS

Oturum Başkanları: Moşe Benhabib, Semra K. Eser

09:30 - 09:45
Yardımcı üreme tekniklerinde rejeneratif tıp ve kök hücre - Batuhan Özmen


09:45 - 10:00
Polikistik over tanısı: AMH veya Ultrason? - Sezai Şahmay


10:00 - 10:15
Adölesan PKOS: Yanlış tanı mı, erken tanı mı? - Yaprak Üstün


10:15 - 10:30
PKOS'da infertilite yönetimi - Gürkan Bozdağ


10:30 - 10:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 1

Oturum Başkanı: Cihat Ünlü

(Salon 1)

Oral Kontrasepsiyonda Danışmanlığın Önemi - Berna Dilbaz

Endokrinolog gözüyle PCOS ve Hiperandrojenizm tedavisi - Adnan Gökçel

Kadın Doğum Hekiminin Medikal Tedavideki En önemli Silahı :Oral Kontraseptifler - Fatih Durmuşoğlu

Fertilitenin Korunması

Oturum Başkanları: Levent Şentürk, Mete Çağlar

12:00 - 12:30
Primer Ovaryan Yetmezlik Riski Olan Çocuklarda Fertilitenin Korunması - Kutluk Oktay


12:30 - 12:45
Endometrioziste fertilitenin korunması - L. Cem Demirel


12:45 - 13:00
Sosyal oosit dondurma: Ne zaman ve kimlere yapalım? - Timur Gürgan


13:00 - 13:20
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

Endometriozis

Oturum Başkanları: Teksen Çamlıbel, Cengiz Alataş

14:30 - 14:45
Adenomyozis ve infertilite - Cem Somer Atabekoğlu


14:45 - 15:00
Adolesan Endometriozis: Erken teşhis için harekete geçirici mesaj - Ceana Nezhat


15:00 - 15:15
Endometriozis ile ilişkili infertilitenin cerrahi tedavisi: Hastaya özel bir yaklaşım - Ertan Sarıdoğan


15:15 - 15:30
Endometriozisden kaynaklanan kanser ve klinik etkileri - Farr Nezhat


15:30 - 15:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 2

Oturum Başkanı: M. Murak Naki

(Salon 1)

Servikal Prekanseröz ve İnflamasyon Tedavisinde DeflaGyn Vajinal Jel Etkinliği
Konuşmacı: Attila Major

IVF

Oturum Başkanları: Özlem Moraloğlu Tekin, Mutlu Ercan

17:00 - 17:15
İnfertilite yönetiminde AMH ölçümü ve yorumlanması - Yavuz Emre Şükür


17:15 - 17:30
Yardımcı üreme teknolojisi için over stimülasyonu nasıl monitörize edilir - yeniden gözden geçirme - M. Barış Ata


17:30 - 17:45
IVF'de ovulasyon trigger; bireyselleştirme mümkün mü? - Erhan Şimşek


17:45 - 18:00
ART’de “Freeze All” stratejisi ne kadar doğru? - Rıfat H. Gürsoy


18:00 - 18:20
Tartışma

Menopoz, Jinekoloji

Oturum Başkanları: Erkut Attar, Emine Karabük

09:30 - 09:45
Hormon replasman tedavi güncel durumu - A. Fatih Durmuşoğlu


09:45 - 10:00
Endometriozis öyküsü olan kadınlarda menopoz yönetimi - Ertan Sarıdoğan


10:00 - 10:15
Pelvik ağrı sendromlarına multidisipliner yaklaşım - Erkut Attar


10:15 - 10:30
Primer amenorede yönetim - Berna Dilbaz


10:30 - 10:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 1

Oturum Başkanı: Cihat Ünlü

(Salon 1)

Oral Kontrasepsiyonda Danışmanlığın Önemi - Berna Dilbaz

Endokrinolog gözüyle PCOS ve Hiperandrojenizm tedavisi - Adnan Gökçel

Kadın Doğum Hekiminin Medikal Tedavideki En önemli Silahı :Oral Kontraseptifler - Fatih Durmuşoğlu

Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları: Selman Laçin, Funda Aybar

SS-001
Efficacy of vaginal administration of Lipiodol in the treatment of rat endometriosis model by transtubal passage - Çağla Bahar Bülbül


SS-002
The use of shear wave elastography, transvaginal ultrasound and magnetic resonance imaging in the diagnosis of adenomyosis - Muhterem Melis CantÜrk


SS-003
Comparison Of The Medical Treatment Of Endometriosis With SF-36 quality of life scale, Female sexual function index and Beck anxiety inventory Measurements: A Cohort Study - Aslıhan Yurtkal


SS-004
Laparoscopic retroperitoneal approach in deep infiltrating endometriosis - Edis Kahraman


SS-005
The Reproductive Outcomes Following Oocyte Pick-Up in Infertile Couples of Advanced Maternal Age Undergoing Assisted Reproduction - Özge Senem Yücel Çiçek


SS-006
Increasing the gonadotrophin dose after commencement of cetrorelix has positive impact on cumulative live birth rate in GnRH antagonist down-regulated ICSI cycles - Koray Görkem Saçıntı


SS-007
The comparison of compulsory versus elective single blastocyst transfer in regard to in vitro fertilization success, obstetrics and perinatal outcomes - Sevinç Özmen


SS-008
Dizygotic twin pregnancy after frozen-thawed single blastocyst transfer: a case report and review of literature - Sinem Ertaş


SS-009
Do we actually need a tenaculum for HSG exams? - Cemil Gürses

  ÖĞLE YEMEĞİ

Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları: Hüseyin Levent Keskin, Kenan Dolapçıoğlu

SS-010
How does ERAS protocol work on cesarean section patients? (HERMES Study) - Özlem Özgün Uyanıklar


SS-011
Evaluation of postpartum blood test requirement in the motherfriendly hospital model: Tertiary center experiences - Aybüke Kevser Abasıyanık


SS-012
Investigation of the level of awareness about folic acid in pregnant women - Mustafa Can Akdoğan


SS-013
Comparison of Maternal and Neonatal Outcomes in the Patients Those Using and Not Using Iron Preparations During Pregnancy - İbrahim Etlik


SS-014
Comparison of Bishop Score and Intrapartum Ultrasound Score in Prediction of Birth Results - Kübra Karakolcu


SS-015
Analysis of births in Izmir University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital according to Robson Classification - Kübra Karakolcu


SS-016
Are tattoos and piercings in pregnant women an important risk factor for prenatal attachment? - Nilüfer Akgün


SS-017
Evaluation of the effects of refugee pregnant women, pregnancy outcomes and antenatal follow-up frequencies on pregnancy outcomes, Tertiary Center Experiences - Ramazan Erda Pay


SS-018
Comparison of Perinatal Outcomes Between Syrian Refugees and Turkish Women in the Middle Anatolia Region of Turkey - Hasan Ali İnal

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 2

Oturum Başkanı: M. Murak Naki

(Salon 1)

Servikal Prekanseröz ve İnflamasyon Tedavisinde DeflaGyn Vajinal Jel Etkinliği
Konuşmacı: Attila Major

Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları: M. Murat Naki, Salih Taşkın

SS-019
Oooops...very low incidence of HPV infection in patients with CIN2! Why? - Vesna Krsic


SS-020
Evaluation of correlation between final pathology of excision procedures and cervical cancer screening in our clinic - Nazlı Aylin Vural


SS-021
Investigation of the importance of p16INK4a/KI-67 expression in high-risk HPV-positive cases - Yuşa Abay


SS-022
Determination of miR-370, miR-125b and miR-23a expression levels and their association with the clinicopathological parameters in patients with high-grade cervical intraepithelial neoplasia (HSIL) and cervical squamous cell cancers (SCC) - Neslihan Bayramoğlu Tepe


SS-023
Appropriate management in patients with low-level cervical cytology and non-16/18 high-risk human papillomavirus - Çağdaş Bayram


SS-024
HPV testing before the age of 30; Review of cytology and colposcopy results - Hüseyin Aytuğ Avşar


SS-025
Factors affecting the severity of pain sensation during colposcopy - Sevda Bas


SS-026
Role of endocervical curettage in colposcopy - Mustafa Şahin


SS-027
Is colposcopy really necessary for initial management of HPV positive patients with ASC-US?: Experience of a tertiary center - Duygu Altın


SS-028
Skinning Vulvectomy in VIN3 - Mustafa Deveci

Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları: Veli Mihmanlı, Hakan Timur

SS-029
Can biometric measurement be a prediction for gestational diabetes mellitus? - Alev Esercan


SS-030
Comparison of the effects of oral 50 and 75 gram glucose challenge tests on serum oxidative stress markers in diabetic and non-diabetic pregnant women - Burcu Timur


SS-031
Vascular Effects of Gestational Diabetes Can Be Recognized by Carotis Intima Media Thickness: A Prospective Case-Control Study - Hülya Aladağ


SS-032
The impact of first-trimester vitamin D levels on gestational diabetes mellitus - Ezgi Aydın


SS-033
Can first trimester protein to creatinine ratio, blood pressure and inflammatory markers predict miscarriage? - Ali Yeşil


SS-034
Evaluation of the predictive role of anterior uterocervical angle in preterm labor in single gestation through meta-analysis - Nefise Nazlı Yenigul


SS-035
Human epididymis protein 4 and fetal lung maturity - Aslı Yarcı Gürsoy


SS-037
Does the Previous Route of Delivery Affect Uterine Artery Blood Flow? - Nazli Albayrak


SS-038
Pregnancy outcomes in women with epilepsy: A hospital-based retrospective study - Ayşegül Öksüzoğlu

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 2

Oturum Başkanı: M. Murak Naki

(Salon 1)

Servikal Prekanseröz ve İnflamasyon Tedavisinde DeflaGyn Vajinal Jel Etkinliği
Konuşmacı: Attila Major

Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları: Gürkan Arıkan, Hülya Aladağ

SS-039
Sacrospinous Ligament Fixation Surgery; Tertiary Center Experiences - Mustafa Ulubay


SS-040
Comparison of sacrospinous fixation methods in the treatment of pelvic organ prolapse - Soner Gök


SS-041
Comparison Of Four Surgical Techniques In The Treatment Of Vaginal Cuff Prolapse - Arife Akay


SS-042
Evaluation of the contribution of vaginal assistance in laparoscopic sacrohysteropexy - Tuğçe Kaçan Tatlıcı


SS-043
McCall Culdoplasty vs. Vaginally Assisted Laparoscopic Sacrocolpopexy in the Treatment of Advanced Stage Uterine Prolapse - Selim Karataş


SS-044
Utilization of V-NOTES for High Uterosacral Suspension; Preliminary Results of 19 Patients - Aysun Fendal Tunca


SS-045
Requirement of additional tests in the diagnosis of Stress Urinary Incontinence in patients with Diabetes Mellitus (DM), Tertiary Center Experiences - Ramazan Erda Pay


SS-046
Comparison of the Symptoms With the Urodynamic Test on the Patients With Urinary Incontinence - Oya Soylu Karapınar


SS-047
Translabial ultrasound of TOT (Trans Obturator Tape) mesh erosion; comparing to physical examination - Emre Mat


SS-048
Does intraoperative Cough Stress Test (CST)/Crede Maneuver reduce the risk of urinary retention in patients undergoing Transobturator Tape (TOT)? - Reyyan Gökçen İşcan

  30 Mayıs, 2022


  09:00 - 18:20

image description Kutluk Oktay

KEYNOTE KONUŞMA 2

Over Dokusu Dondurma ve Nakli ile Reprodüktif Yaşlanmanın Önlenmesi: Altın Saatler mi?

Oturum Başkanı

Mete Güngör

IVF

Oturum Başkanları: Dieter Maas, Mustafa Bahçeci

09:30 - 09:45
Yardımcı üreme tekniklerinde yapay zeka - Mohamed Aboulghar


09:45 - 10:00
IVF uygulamasında limitlerimiz var mı? - Mustafa Bahçeci


10:00 - 10:15
Tüp bebekte ek tedaviler-kanıt nerede? - Bülent Urman


10:15 - 10:30
Kişiselleştirilmiş luteal faz desteği - Human Fatemi


10:30 - 10:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 3

(Salon 1)

Annelik Yolculuğunda Beslenme ve Besin Destekleri
Konuşmacılar: Erkut Attar, Gürsoy Pala

Fetal Tarama

Oturum Başkanları: Emine Yüksel, Sevgi Tercanlı

12:00 - 12:15
Fetal 4 odacık görünümü - hangi kardiyak defektleri tespit edebiliriz? - Emine Çetin


12:15 - 12:30
Fetal nörosonografi - Sevgi Tercanlı


12:30 - 12:45
Fetal biyometrinin özel durumlarda yeniden ele alınması - Ralf L. Schild


12:45 - 13:00
Non invaziv prenatal test: Geçmiş, şimdi ve gelecek - Wolfgang Holzgreve


13:00 - 13:20
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

Fetal Cerrahi

Oturum Başkanları: Emine Çetin, Atıl Yüksel

15:15 - 15:30
TOTAL çalışması sonrasında konjenital diafragmatik herninin fetal tedavisi - Jan Deprest


14:30 - 14:45image description
Açık spina bifida olgularında modern tanı - İvonne Bedei


14:45 - 15:00
Fetal spina bifida tamiri: Hasta seçimi ve tekniklerdeki fark - Jan Deprest


15:00 - 15:15
Plasental enflamasyon ilintili obstetrik komplikasyon riski olan gebelerde “düşük molekül ağırlıklı heparin” - Sinan Beksaç


15:30 - 15:50
Tartışma

image description

UYDU SEMPOZYUMU 4

(Salon 1)

Uzun Etkili Kontrasepsiyonda Cilt Altı İmplantların Yeri
Konuşmacılar: Berna Dilbaz, Nafiye Yılmaz

  KAHVE ARASI

CANLI CERRAHİ

"Excision of Rectovaginal Endometriozis - The SOSURE Technique"
Moderatörler: Ertan Sarıdoğan, Ibrahim Alkatout, Cihat Ünlü
Cerrah: Shaheen Khazali, HCA The Lister Hospital, Chelsea, London

(Salon 1)

Anatomical Picture Demonstrations and Challenging Cases - Ibrahim Alkatout, Kiel University

Obstetrik

Oturum Başkanları: Gülay Kurtay, İbrahim Polat

09:30 - 09:45
Tarama testleri - dikkate almamız gerekenler - Emine Çetin


09:45 - 10:00
Hipospadiasın prenatal tanısı ve postnatal değerlendirilmesi - Atıl Yüksel


10:00 - 10:15
Preeklampsi yönetiminde güncel durum - Aytaç Yüksel


10:15 - 10:30
11-14 hafta ultrasonografisi ve sık tespit edilen anomaliler - Hakan Timur


10:30 - 10:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 3

(Salon 1)

Annelik Yolculuğunda Beslenme ve Besin Destekleri
Konuşmacılar: Erkut Attar, Gürsoy Pala

Adneksiyal Kitleler ve Over Kanseri

Oturum Başkanları: M. Faruk Köse, Müfit C. Yenen

12:00 - 12:15
Jinekolojik kanserler için kalıtsal kanser risk değerlendirmesi - Farr Nezhat


12:15 - 12:30
Over tümörlerinin tanısı ve yönetimi (IOTA) - Dirk Timmerman


12:30 - 12:45
Adneksiyal kitleler ve over kanserinde minimal invaziv cerrahinin rolünde bir güncelleme - Farr Nezhat


12:45 - 13:00
Over kanseri tedavisinde yeni yaklaşımlar - Gülten Öskay Özçelik


13:00 - 13:20
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

Pelvik Organ Prolapsusu

Oturum Başkanları: Kenan Dolapçıoğlu, Süleyman Salman

14:30 - 14:45
Laparoskopik pelvik taban cerrahisi, doğal doku onarımına odaklanan bütünsel bir yaklaşım - Günter Noé


14:45 - 15:00
Laparoskopik sakrokolpopeksi; Özerkan modifikasyonu - Kemal Özerkan


15:00 - 15:15
Kolpokleizisin püf noktaları nelerdir? - A. Akın Sivaslıoğlu


15:15 - 15:30
Perine ve Vajen rekonstrüksiyonunda zor vakalarda alternatif çözümler - Eray Çalışkan


15:30 - 15:50
Tartışma

image description

UYDU SEMPOZYUMU 4

(Salon 1)

Uzun Etkili Kontrasepsiyonda Cilt Altı İmplantların Yeri
Konuşmacılar: Berna Dilbaz, Nafiye Yılmaz

  KAHVE ARASI

CANLI CERRAHİ

"Excision of Rectovaginal Endometriozis - The SOSURE Technique"
Moderatörler: Ertan Sarıdoğan, Ibrahim Alkatout, Cihat Ünlü
Cerrah: Shaheen Khazali, HCA The Lister Hospital, Chelsea, London

(Salon 1)

Anatomical Picture Demonstrations and Challenging Cases - Ibrahim Alkatout, Kiel University

Endoskopik Cerrahi

Oturum Başkanları: İlhan Şanverdi, Baki Erdem

09:30 - 09:45
Robotik pelvik cerrahide komplikasyonlar ve yönetimi (video eşliğinde) - İlkkan Dünder


09:45 - 10:00
Endoskopik myomektomi sonrası morsellasyon yapılmamalı mıdır? - Salih Taşkın


10:00 - 10:15
vNOTES jinekolojik cerrahide çığır mı açıyor? - M. Murat Naki


10:15 - 10:30
ART öncesi histeroskopi gerekli mi? - Erol Tavmergen


10:30 - 10:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 3

(Salon 1)

Annelik Yolculuğunda Beslenme ve Besin Destekleri
Konuşmacılar: Erkut Attar, Gürsoy Pala

Jinekoloji

Oturum Başkanları: Sevim Dinçer Cengiz, Erol Tavmergen

12:00 - 12:15
10 aşamada vajinal histerektomi - Michael Stark


12:15 - 12:30
Genital estetik ve fonksiyonel prosedürlerin dünü bugünü ve yarını - Süleyman Eserdağ


12:30 - 12:45
VIEZION onkoloji projesi (PIF çalışmasının ön sonucu ile) - Michael Stark


12:45 - 13:00
Hormonal dengesizliklerin kadın sağlığı üzerindeki etkilerine bütünsel tıp yaklaşımı - Elçin Yıldıran


13:00 - 13:20
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

Almanya’da kadın hastalıkları ve doğum fellowship programları

Oturum Başkanı: M. Cihat Ünlü

14:30 - 15:00
Almanya’da kadın doğum hekimi olmak - Fatih Güçer

15:00 - 15:15
Almanyada Fellowship Programları:Kişisel Deneyimim - Selver Kübra Akkaya

image description

UYDU SEMPOZYUMU 4

(Salon 1)

Uzun Etkili Kontrasepsiyonda Cilt Altı İmplantların Yeri
Konuşmacılar: Berna Dilbaz, Nafiye Yılmaz

  KAHVE ARASI

CANLI CERRAHİ

"Excision of Rectovaginal Endometriozis - The SOSURE Technique"
Moderatörler: Ertan Sarıdoğan, Ibrahim Alkatout, Cihat Ünlü
Cerrah: Shaheen Khazali, HCA The Lister Hospital, Chelsea, London

(Salon 1)

Anatomical Picture Demonstrations and Challenging Cases - Ibrahim Alkatout, Kiel University

Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları: Mustafa Ulubay, Murat Gözüküçük

SS-049
Does HPV positivity affect endometriosis clinic? - Ali Hakan Kula


SS-050
The most serious and rare complication of mature cystic teratoma: anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis - Tuğba Akçaoğlu


SS-051
Vaginal solitary fibrous tumor, 5 years follow-up without recurrence after excision: a case report and review of literature - Alper Kahraman


SS-052
Factors that predicated rupture in clinically early stage ovarian tumors - Merve Sarıkaya Eraslan


SS-053
Survival effect of chemotherapy dose modification and/or colony stimulating factor use in maximal cytoreductive surgery for advanced stage epithelial ovarian/tuba/ peritoneum cancers - Tuğba Koç


SS-054
Investigation of genetic analysis results from peripheral blood samples of cases diagnosed with Endometrial Cancer - Ramazan Erda Pay


SS-055
Gynecologic Oncologic Surgery and Reconstruction with Local Flaps; Five-Year Single Center Experience - Atilla Kunt


SS-056
Factor affecting lymph node metastasis in uterine papillary serous carcinomas - Elif Ceren Tutkun Kılınç


SS-057
The effect of colorectal resection as part of cytoreductive surgery for patients with ovarian cancer, tertiary center experience - Melike Mert

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 3

(Salon 1)

Annelik Yolculuğunda Beslenme ve Besin Destekleri
Konuşmacılar: Erkut Attar, Gürsoy Pala

Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları: Nafiye Yılmaz, Yasemin Sert

SS-058
Examination of the association of symptoms and hormonal values in patients with polycystic ovary syndrome - Melih Bestel


SS-059
Using AMH to detect the difference in granulosa cell physiology of ovaries with peripheral follicular configuratıon and multifollicular configuratıon in women with polycystic ovary syndrome - Ebru Süer


SS-060
Determining The Age Group Based Cut-Off Values of Serum Anti-Mullerian Hormone Concentrations to Diagnose Polycystic Ovary Syndrome - Hikmet Tunç Timur


SS-061
Do meibomian gland function and tear functions change in different phenotypes of polycystic ovary syndrome? - Elif Yildiz


SS-062
Do serum hepassocin levels change in women with polycystic ovary syndrome? - Fatma Ketenci Gencer


SS-063
Evaluation of genetic polymorphisms associated with polycystic ovary syndrome - Müjde Canday


SS-064
The role of Cysteinyl Leukotriene Levels as an Inflammatory Marker in Polycystic Ovary Syndrome - Ayçağ Yorgancı


SS-065
The role of Ficolin-3 and the inflammatory markers in the etiopathogenesis of Polycystic Ovary Syndrome - Sezin Erturk Aksakal


SS-066
Influence of metabolic syndrome on ın vitro fertilization outcomes in PCOS women - Runa Özelçi


SS-067
The association between PCOS and congenital uterine abnormalities - Batuhan Aslan

  ÖĞLE YEMEĞİ

Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları: Mutlu Ercan, Rana Karayalçın

SS-068
The effect of hyperlipidemia on mammography results in postmenopausal women - Belgin Savran Üçok


SS-069
Evaluation of serum fetuin-a levels in postmenopausal women - Gaye Arslan


SS-070
Evaluation of mammographic features in women with adenomyosis - Ayçağ Yorgancı


SS-071
Evaluation of Vitamin D levels in Patients with Polycystic Ovary Syndrome and Uterine Leiomyomas - Kübra Bağdatlıoğlu


SS-072
The rationality of appendectomy in gynecological surgeries - Ayşegül Öksüzoğlu


SS-073
Could oral antimicrobial peptides play a role in vaginal candidiasis? - İrem Şenyuva


SS-074
The role of chronic endometritis in the etiopathogenesis of adenomyosis - Batuhan Aslan


SS-075
Effects of Preoperative Anxiety on Vaginal Hysterectomy Pain and Analgesic Consumption: General versus Spinal Anesthesia - Hasan Ali Inal


SS-076
Oophoropexy-resistant recurrent non-cystic ovarian torsion in an adolescent: a case report - Mustafa Can Akdoğan

  31 Mayıs, 2022


  09:00 - 20:30

image description Felipe Vilella

KEYNOTE KONUŞMA 3

Maternal-Embriyonik İletişim: Endometrial Hücre Dışı Veziküller ve İmplantasyon

Oturum Başkanı

L. Cem Demirel

Derin Endometriozis

Oturum Başkanları: İbrahim Alkatout, Özgüç Takmaz

09:30 - 09:45
Derin endometriozis (IDEA); lokalizasyonu belli olmayan gebelik ve ektopik gebelik - Dirk Timmerman


09:45 - 10:00
Derin infiltratif endometriozis:Bütünsel bir konseptin parçası olarak endoskopik yollar - İbrahim Alkatout


10:00 - 10:15
Üreter endometriozisinin tedavisi: Fizyoloji ve teknik - Günter Noé


10:15 - 10:30image description
Endometriozis mikrobiyotayı nasıl değiştirebilir? Güncel durum - Errico Zupi


10:30 - 10:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 5

(Salon 1)

Kadın Sağlığında ve Hasta Kan Yönetiminde Intravenöz Ferrik Karboksimaltoz

Moderatör: Cihat Ünlü
Konuşmacılar: Yaprak Üstün, Recep Has

Yüksek Riskli Gebelikler

Oturum Başkanları: Özlem Pata, Selahattin Kumru

12:00 - 12:15image description
PAS (Placenta accreta spectrum) tanısında ultrason - Wolfgang Henrich


12:15 - 12:30image description
Gebelikte akut batın - Wolfgang Henrich


12:30 - 12:45
Çoğul gebeliklerin takibinde iyi klinik uygulamalar - İbrahim Bildirici


12:45 - 13:00
Fetal intrauterin ölümden sonra yönetim seçenekleri - Ralf L. Schild


13:00 - 13:20
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

IVF Başarısı

Oturum Başkanları: L. Cem Demirel, Batuhan Özmen

14:30 - 14:45
Endometrial reseptivitenin değerlendirilmesinde yeni gelişmeler - Felipe Vilella


14:45 - 15:00
Kronik endometritin tanısı - Inmaculada Moreno


15:00 - 15:15
Artifisyel oosit aktivasyonunun güvenliği - Thomas Ebner


15:15 - 15:30
Endometrial mikrobiata ART başarısı ile ilişkilidir - Inmaculada Moreno


15:30 - 15:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

Üriner İnkontinans

Oturum Başkanları: Yusuf Üstün, Vedat Atay

16:30 - 16:45
Laparoskopik kolposüspansiyon yeniden canlanma mı yoksa rutin bir cerrahi mi? - Günter Noé


16:45 - 17:00
Stres inkontinans cerrahisinde uzun dönem takip sonuçları ve güncel durum - Fatih Güçer


17:00 - 17:15
Üriner inkontinans; medikal tedavi - İsmail Mete İtil


17:15 - 17:30
Nüks ve persiste stres inkontinansta yönetim - Ateş Karateke


17:30 - 17:50
Tartışma

IVF’te Zorluklar

Oturum Başkanları: Batuhan Özmen, Murat Sönmezer

09:30 - 09:45
PGT A: Güncelleme - Human Fatemi


09:45 - 10:00
Zayıf over rezervli hastalarda mitokondri ve germ hücre tedavisi - Murat Sönmezer


10:00 - 10:15
Oosit ve embryo sayısı ile embryo kalitesi arasında ilişki var mı? - Ercan Baştu


10:15 - 10:30
Donma-Çözme sikluslarında endometriumun hazırlanması ve luteal destek - Recai Pabuçcu


10:30 - 10:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 5

(Salon 1)

Kadın Sağlığında ve Hasta Kan Yönetiminde Intravenöz Ferrik Karboksimaltoz

Moderatör: Cihat Ünlü
Konuşmacılar: Yaprak Üstün, Recep Has

Jinekolojik Onkolojide Güncel Yaklaşımlar

Oturum Başkanları: Peter Mallmann, Müfit C. Yenen

12:00 - 12:15
Over kanseri ve PARP inhibitörlerinin vaadi - Tanja Pejovic


12:15 - 12:30
Endometrium kanseri kılavuzları 2022: Yeni ne var ve pratikte ne değişti? - Peter Mallmann


12:30 - 12:45
Serviks kanserinde minimal invaziv cerrahinin yeri var mı? - Kubilay Ertan


12:45 - 13:00image description
Uterin sarkomların cerrahi yönetimi - M. Mutlu Meydanlı


13:00 - 13:20
Tartışma

  ÖĞLE YEMEĞİ

İn Vitro Fertilizasyon

Oturum Başkanları: Ruşen Aytaç, Esra Özbaşlı

14:30 - 14:45
Genetik sonucu normal gelmeyen embriyolar gebelik yapar mı? Klinik sonuçlarımız - Bülent Tıraş


14:45 - 15:00
Prematür ovarian yetmezlik ve infertilite - Ege Nazan Tavmergen


15:00 - 15:15
Over rezervi azalmış hastalarda PRP ve kök hücrenin yeri nedir? - A. Yiğit Çakıroğlu


15:15 - 15:30
Düşük over rezervinde yönetim - Davut Güven


15:30 - 15:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

Onkoloji

Oturum Başkanları: Demir Özbaşar, Ali Haberal

16:30 - 16:45
Jinekolojik kanserlerde organ koruyucu tedaviler - Ali Ayhan


16:45 - 17:00
HPV'siz Gelecek, Bir Gün Gelecek mi? - M. Faruk Köse


17:00 - 17:15
Türkiye'de kanser kontrolu ve servikal kanser tarama programı - Nejat Özgül


17:15 - 17:30
Servikal preinvaziv hastalık tedavi kriterleri ve tedavi şekilleri ablatif, destrüktif tedavi - U. Fırat Ortaç


17:30 - 17:50
Tartışma

Jinekoloji

Oturum Başkanları: U. Fırat Ortaç, Funda Aybar

09:30 - 09:45
Doğum ve jinekolojide kök hücreler - doğum öncesi dönemden kanser tedavisine - Wolfgang Holzgreve


09:45 - 10:00
İstmoselin fertilite üzerine etkisi - Hüseyin Görkemli


10:00 - 10:15
Adenomyozisin histeroskopik yönetimi - Gazi Yıldırım


10:15 - 10:30
Histeroskopi komplikasyonları - Rukset Attar


10:30 - 10:50
Tartışma

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 5

(Salon 1)

Kadın Sağlığında ve Hasta Kan Yönetiminde Intravenöz Ferrik Karboksimaltoz

Moderatör: Cihat Ünlü
Konuşmacılar: Yaprak Üstün, Recep Has

Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları: Ilgın Türkçüoğlu, Hale Göksever Çelik

SS-087
Follicular Volume Predicts Oocyte Maturity:A Retrospective Study Using Three-Dimensional Ultrasound and SonoAVC - Runa Özelçi


SS-088
Impact of estrogen replacement regime on reproductive outcomes in artificial frozen thawed embryo transfer cycles - Batuhan Aslan


SS-089
Frozen-thawed cycle outcomes of cleavage stage and blastocyst embryo transfer - Banu Yılmaz


SS-090
Comparison of endometrial preparation protocols in frozenthawed embryo transfer cycles in terms of pregnancy outcomes - Sevinç Özmen


SS-091
Effect of laser assisted zona hatching on clinical pregnancy rates in a retrospective cohort of patients who underwent ICSI-ET for different indications - Yasemin Yuksel


SS-092
The Effect of Basal Follicle Stimulating Hormone level on the IVF success in Patients with Poor Ovarian Reserve - Ali Onur Arzık


SS-093
Duostim: a new strategy for women with poor ovarian response in ART - Zehra Kurdoğlu


SS-094
Comparison of ovarian stimulation results in IVF cycles using Gonal f (follitropin alfa) and Pergoveris (follitropin alfa and lutropin alfa) - Banuhan Şahin


SS-095
Does the addition of 17 α-hydroxyprogesterone caproate for luteal phase support improve ICSI outcomes in fresh embryo transfer cycles? - Zehra Kurdoğlu

  ÖĞLE YEMEĞİ

Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları: Selahattin Kumru, Gürsoy Pala

SS-096
The efficacy of three regimes of uterotonic agents for prevention of postpartum hemorrhage at elective cesarean section: a prospective randomized clinical trial - Caglar Cetin


SS-097
Efficacy of Prophylactic tranexamic acid use after vaginal delivery according to Postpartum Hemorrhage Risk: prospective randomized double blind study - Nefise Nazlı Yenigul


SS-098
The efficiency of temporary uterine artery ligation on prevention of the bleeding in cesarean section - Recep Erin


SS-099
Disseminated intravascular coagulation in pregnancy: underlying causes and effect on prognosis - Münevver Aksoy


SS-100
Management of placenta invasion anomaly in pregnancy: Eight-year experience of a tertiary center - Neslihan Bayramoğlu Tepe


SS-101
Maternal Serum Preimplantaton Factor Levels In Early Preeclamptic Patients {Muhammet Atay Ozten} Zonguldak Bülent Ecevit University Faculty of Medicine Department of OB&GYN - Atay Muhammet Özten


SS-102
The assesment of the plasma neurokinin B concentrations in healthy non pregnant women and pregnant women in with or without preeclampsia and its potential relationship with mean arterial blood pressure - Özgür Yılmaz


SS-103
The determination of various predictor markers role of hypertension in pregnancy - Aynura Fikret Amirova Ismayilova


SS-104
Efficacy of APRI, DNI, NLR, PLR, and PDW in predicting the severity of gestational hypertension and preeclampsia - Dogukan Ozkan


SS-105
The effect of the story of preeclamsia or gestational diabetes mellitus diseases on endothelial function - Ömür Albayrak

  KAHVE ARASI

Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları: Yavuz Emre Şükür, Emine Karabük

SS-107
A novel experimental rat model of adenomyosis using Sampson’s Retrograde Menstrual Theory and intermittent needle insertion technique - Koray Görkem Saçıntı


SS-108
Treatment of ovarian damage induced by chemotherapeutic drugs in female rats with G-CSF and platelet-rich plasma (PRP) - Caglar Cetin


SS-109
The Role of Trimetazidine in Ischemia/Reperfusion Damage Treatment in an Ovary Torsion Model Experimentally Induced in Rats - Hasan Ali Inal


SS-110
Krill Oil decreases cisplatin induced ovarian damage and preserves ovarian reserve via NrF2, TLR-4, NLRP-3 pathway - Halil Gürsoy Pala


SS-111
Stem cell treatment in an animal model with cell sheet method in premature ovarian insufficiency - Pınar Çalış


SS-112
Transplantation of Autologous Bone Marrow Mononuclear Cells (aBM-MNCs) Improves Endometrium in Patients with refractory Asherman's syndrome - Murat Gürkan Arikan


SS-113
Role of Telocytes in the Pathogenesis of Ectopic Pregnancy - Yetkin Karasu


SS-114
Can ultrasound probes and coupling gel in gynaecology and obstetrics clinics be the origin of capable bacterial infections? A tertiary care hospital experience - Nilüfer Akgün


SS-115
2 D Transvaginal Ultrasound (2DTvUSG) Levonorgestrel IUD position in the uterine cavity finding among bleeding and /or pain complaint patients: A cross sectional study - Nilüfer Akgün

Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları: Erhan Şimşek, Aslı Yarcı Gürsoy

SS-077
Does in vitro fertilization pregnancies affect first trimester screening test? - Gülşah Aynaoğlu Yıldız


SS-078
Examination of Fetal Heart in the First and Second Trimester: Results and Limitations - Gözde Ünsal


SS-079
Fetoscopic Laser Coagulation for Twin-to-twin Transfusion Syndrome, Results of a High-Volume Center - Eren Kaya


SS-080
Clinical importance of serum BDNF level for the management of the pregnancies complicated with meconium-stained amniotic fluid - Umit Yasemin Sert


SS-082
Evaluation of maternal outcomes of patients diagnosed with in-utero mort fetalis in the 3rd trimester - Canan Urun


SS-083
Is There A Correlatıon Between The Severıty Of Symptoms And Vıtamın D Levels In Patıents Wıth Hyperemesıs Gravidarum? - Neslihan Bayramoğlu Tepe


SS-084
A case report: isolated interrupted inferior vena cava with azygos continuation to superior vena cava - Merve Sezer Yıldırım İnkaya


SS-085
Comprehensive Diagnosis of A Rare Congenital Anomaly: Thoraco-Omphalopagus - Hülya Aladağ


SS-086
A rare case report associated with FADS syndrome: Mutation in the NEB gene - Gökhan Bolluk

  KAHVE ARASI

image description

UYDU SEMPOZYUMU 5

(Salon 1)

Kadın Sağlığında ve Hasta Kan Yönetiminde Intravenöz Ferrik Karboksimaltoz

Moderatör: Cihat Ünlü
Konuşmacılar: Yaprak Üstün, Recep Has

Sözel Bildiriler

Oturum Başkanları: Kazım Gezginç, Pınar Tokdemir Çalış

SS-116
Evaluation of the obstetric, prenatal screening and neonatal results of the patients diagnosed with polycystic ovary syndrome - Müjde Can İbanoğlu


SS-117
Efficacy of different iron replacements in pregnant women - Eda Üreyen Özdemir


SS-118
Examination of nutritional status with postpartum depression - Kadriye Erdoğan


SS-119
Feared complication in medical abortion; uterine rupture, 10 years of tertiary center experience - Pınar Karaçin


SS-120
Comparison of the effects of sugammadex and neostigmine on postoperative bowel functions in cesarean section patients - Emre Destegül


SS-121
Examination of Cesarean Section Deliveries in Adolescent Pregnancies in a Tertiary Center - Seyma Daglituncezdi Cam


SS-122
Investigation of intraoperative nausea and vomiting during cesarean section under combined spinal-epidural anesthesia - Koray Özbay


SS-123
Does the COVID-19 pandemic have an impact on routine antenatal care attendance and neonatal outcomes of pregnant women? - Özge Saygılı İrhan


SS-124
Remdesivir treatment in pregnant women infected with SARSCoV-2 - Recep Erin


SS-125
Fetal tachycardia may indicate asymptomatic COVID-19 in term pregnancies: A case series - Hatice Akkaya

  ÖĞLE YEMEĞİ

Video Bildiriler

Oturum Başkanları: Baki Erdem, Özgüç Takmaz

VS-01
Laparoscopic management of giant adnexal mass at 24 weeks pregnant - Hanife Rana Dural


VS-02
Laparoscopic excision of hydatid cyst presented as an adnexial mass - Seda Şahin Aker


VS-03
How to remove a large submucous myoma in a virgin patient? Can hysterescopy still a be an option? - Asena Ayar Madenli


VS-04
Laparoskopic myomectomy and uterine artery clipping - Hilal Gökçen Çin Ergin


VS-05
First Step in Adenomyotic Large Uterus Laparoscopic Hysterectomy; Uterine Artery Ligation - Hande Esra Koca


VS-06
Intraligamentary fibroid in a postmenopausal patient misdiagnosed as an adnexal mass - Ece Gümüşoğlu


VS-08
Laparoscopic transperitoneal infrarenal para-aortic lymphadenectomy in a patient with locally advanced cervical cancer - Murat Gürkan Arikan


VS-09
Atypical Metastatic Site of Endometrial Carcinoma. A Case Report. Video Presentation - Akbar Ibrahimov


VS-10
Sentinel lymph node mapping in endometrial cancer - Zeliha Fırat Cüylan

  KAHVE ARASI

Video Bildiriler

Oturum Başkanları: Hatice Çelik, Burcu Kısa

VS-11
Retroperitoneal TLH of a patient with endometrioma and deep endometriosis of the ureter - Nefise Nazlı Yenigul


VS-12
Deep Endometriosis Surgery - Caglar Cetin


VS-13
Transvaginal ethanol sclerotherapy for endometrioma in 5 steps - Batuhan Aslan


VS-14
Laparoscopic uterine artery ligation to preserve the uterus in a patient with Asherman’s syndrome - Murat Gürkan Arikan


VS-15
Leiomyoma on the septum of a septate uterus: case report - Onur Yavuz


VS-16
Hysteroscopic intracapsular myomectomy - Batuhan Aslan


VS-17
Rare Complication of H/S Isthmocel Repair - Ceren Çağla Yaşa


VS-18
Surgical management of a tuboovarian abscess on the basis of recurrent endometrioma: TLH and massive adhesiolysis - Nefise Nazlı Yenigul


VS-19
Laparoscopic Repair of Isthmocele: A Video Case Report - Hilal Gökçen Çin Ergin


VS-20
Laparoscopic resection of cesarean section scar ectopic pregnancy followed by isthmocele repair - Fidan Novruzova

  1 Haziran, 2022


  09:00 - 12:00

Akılcı ilaç Kullanımı

Akılcı ilaç Kullanımı - Cengiz Alataş

Sözel Bildiriler

Oturum Başkanı: Burak Karadağ

SS-126
Comparison of the Effectiveness of Intrauterine Lidocaine Injection, Lidocaine Spray, and Rectal Indomethacin on Pain Control during Pipelle Endometrial Sampling - İlke Özer Aslan


SS-127
The level of using family planning methods of refugees in Turkey and the factors affecting their choices: A Retrospective Clinical Study - Hasan Ali Inal


SS-129
Ultrasonographic uterine evaluation and intrauterine device displacement - Feyza Nur İncesu Çintesun


SS-130
New technic of hydrodissection-assisted transvagynal drainage of vagynal cuff abscess - Yunus Emre Purut


SS-131
Has the Covid-19 pandemic changed our Tuboovarian Abscess (TOA) management practice? Tertiary Center Experiences - Ramazan Erda Pay


SS-132
Longitudinal change in serum inflammatory markers in women with tubo-ovarian abscess after successful surgical treatment: a retrospective study - Koray Görkem Saçıntı


SS-133
Evaluation Of The Potential Risks Of COVID-19 On The Reproductive-Aged Female Ovarian Function - İlke Özer Aslan


SS-134
Impact of the covid 19 pandemic on clinical evaluation of tuboovarian abscesses - Onur Yavuz


SS-135
Case Report: The management of isolated tubal torsion with laparoscopic hotdog in bun technique - Gökhan Kılıç

Video Bildiriler

Oturum Başkanı: Burak Karadağ

VS-21
Lateral Suspension Surgery Performed With the V-NOTES (Vaginal-Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) Technique - Fatma Ketenci Gencer


VS-22
Uterosacral, Round Ligament Dissection, McCall Culdoplasty and Round Ligament Fixation to Prevent Apical Vaginal Prolapse: a New Surgical Technique - Metin Kaba


VS-23
Laparoscopic neovagina creation by using Modified Davydov Technique: A case report - Eda Ureyen Ozdemir


VS-24
Modified laparoscopic sacrohysteropexy - Şefik Gökçe


VS-25
Laparoscopic sacrocolpopexy operation in advanced stage vaginal cuff prolapse - Can Tercan


VS-26
Ureteroneocystostomy and psoas hitch operation after laparascopic sacrohysteropexy with autosomal dominant polycystic renal disease - Kazibe Koyuncu


VS-28
Diagnostic Dilemma - Farida Gasimova

Copyright © 2022 TAJEV. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale